20 lecie ŚDS

Zdjêcia z jubileuszu 20 lecia Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie.
20 IGP6998 IGP6896
P Dyr Rafalska i P Dyrektor przemowa P Dyr Rafalska przemawia P Dyr Rafalskai P  P Dyrektor sds
IGP6911 IGP6929 IGP7038
IGP6951 IGP6954 IGP6953
IGP6949 IGP6940 IGP6981
IGP6966 IGP7003 IGP6993
IGP6957 IGP6994 IGP6989
IGP6987 IGP7026 IGP6927
IGP6918 IGP6904 IGP6906
IGP6907 IGP6892 IGP6903
IGP7047 IGP7058